Situasjonsplan

Beskrivelse: 

Målet for denne oppgaven er å bruke målestokk og pytagoras til å stikke ut et hus på anvist plass.

Planet er skissert på tegningen under.

Illustrasjon: Per Halvor Sjulstad

DEL 1

Skissen over viser en plantegning av et hus.

  1. Tegn dette planet i målestokk 1:50 på rutepapir.
  2. Regn ut arealet av huset i m2
  3. Regn ut diagonalene. Du skal vise hele regnestykket skriftlig. Sjekk om det kan stemme ved å måle med linjalen på tegningen.

DEL 2

Finn fram stikker og målebånd og stikk ut huset på anvist plass. Strekk snorer mellom stikkene rundt det hjørnet som dannes av de lengste sidene. Lag en vinkel av 21x98 mm bord. Bruk regelen for å finne rett vinkel. Sjekk om vinklene på huset er 90∘

Del 1 er utregninger som kan gjennomføres i en vanlig matematikktime.

Del 2 er den delen som synliggjør hvordan målestokk og pytagoras brukes i praktisk arbeid på BA. I denne delen gjør man beregninger samtidig som man jobber praktisk.

Det blir opptil lærer hvilken del man ønsker å gjennomføre først.