IDÈBANK FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID mellom fellesfag og programfag på medier og kommunikasjon

Beskrivelse: 

Målet med denne idébanken er å gjøre det enkelt for deg som lærer å sette i gang tverrfaglig opplæring på egen skole. Banken inneholder ideer til undervisningsopplegg/oppgaver med tilknyttede kompetansemål. Ved å ta tak i en idé du liker og kontakte en lærer du vil samarbeide med i det andre faget, er du allerede i gang! Utfra dette kan dere i samarbeid lage et detaljert undervisningsopplegg med vurderingskriterier. Ta også gjerne med elevene underveis! Ideene er, som det ligger i navnet, mulig å tilpasse eller lage en vri på ved å endre tema, kompetansemål eller omfang. Et tips til å finne nye ideer er å se typiske yrkesoppgaver opp mot fellesfag. Nye ideer kan med fordel legges til og deles med kollegaer på skolen. Vi setter også pris på om dere deler dem og erfaringer dere gjør med teamet på deres lokale knutepunktskole. På denne måten får vi en levende idébank og mulighet for å få til et velfungerende samarbeid om tverrfaglig opplæring – også utover egen skole.

Håper ideene kan gi inspirasjon og være et godt verktøy for å få til et godt samarbeid!

Hilsen PPU-studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012:

Janne Veronika Kolås, Ellen Johansen, Lotte Aas-Hansen og Åse Øygarden