Reader's Theater

Beskrivelse: 

Dette er et fint hjelpemiddel for å jobbe med muntlig i klassen.

Aktivitene står beskrevet på internettsidene. Rollene kan tildeles mht. leseferdigheter.