Leserinnlegg

Beskrivelse: 

Elevene jobber systematisk med sjangeren leserinnlegg. Lærer gjennomgår sjangeren først. Deretter jobber elevene med oppgaver, og til slutt skriver de selv et leserinnlegg etter en mal. Målet med opplegget er at elevene blir sikre på innholdet og strukturen i et leserinnlegg. Men et like viktig mål er at de kan finne hovedsynspunkter i en tekst, og selv formidle egne synspunkter i egen tekst. Det er altså snakk om å utvikle både lese- og skrivestrategier. Elevene får det endelige leserinnlegget vurdert med karakter. Vurderingskriteriene gjennomgås når elevene skal i gang med å skrive sin egen tekst.

Lærer gjennomgår sjangeren leserinnlegg først, og viser eksempler fra aviser og magasiner. Det kan også være lurt å vise et innlegg som læreren selv har skrevet, slik at man kan fortelle elevene mer om prosessen med å skrive et slikt innlegg. Elevene jobber deretter med oppgaver som deles ut (se vedlegg). Disse tar utgangspunkt i et hvilket som helst leserinnlegg fra "Si D" i Aftenposten. Til slutt skriver elevene sitt eget leserinnlegg ved å fylle ut malen som er delt ut (vedlegg). For de svake elevene kan det holde å fylle ut skjemaet, men for de sterkere elevene bør de kunne skrive sitt eget leserinnlegg etter å ha fylt ut skjemaet. Det endelige leserinnlegget vil bli vurdert med karakter.

Forslag til vurderingskriterier:

Vurderingskriterier Under middels Middels Over middels
Formen på teksten Noe uklar struktur på teksten Tydelig struktur på teksten, inndeling i avsnitt Ryddig og hensiktsmessig struktur på teksten
Innhold Har noen synspunkter på temaet som er tatt opp i teksten Har noen synspunkter, noe argumentasjon Har synspunkter, og argumenterer grundig for disse synspunktene.
Språk og tegnsettting En del språk- og tegnsettingsfeil, men teksten kommuniserer Noen språk- og tegnsettingsfeil, men teksten kommuniserer godt Få/ingen skrive- og tegnsettingsfeil, teksten kommuniserer godt.