Gjødsel: ressurs - men miljøproblem

Beskrivelse: 

Yrkesrettet oppgave i Matematikk VG1 på Naturbruk.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i en artikkel om gjødsel som ressurs, men og som et potensielt miljøproblem. Artikkelen er delt i tre arbeidsoppdrag. Det er laget spørsmål til innholdet i teksten som elevene skal svare på underveis.

Grunnleggende ferdigheter:

- å kunne uttrykke seg muntlig

- å kunne uttrykke seg skriftlig

- å kunne lese

- å kunne regne

Det er en fordel om eleven bruker digitalt verktøy til grafisk fremstilling i oppgaven.

Se vedlegg for artikkel med oppgaver