Rapport og logg som en del av praktisk arbeid på verkstedet

Beskrivelse: 

Elevene skriver logg og rapport etter å ha hatt overhaling av bremsesystem på en varehenger til personbil.

Ressurser

I programfag skal elevene ha om overhaling av bremsesystem på en varehenger til personbil. I norsktimene jobber elevene med lesestrategier for lesing av fagtekst, loggskriving og skriving av rapport.

Logg

Sluttrapport

Ferdig overhalt bremsesystem på varehenger til personbil med tydelig dokumentasjon av bruk av tid, verktøy, beskrivelser og prosess.