Muntlig språkbruk

Beskrivelse: 

I forbindelse med gjennomgang av muntlig språk skal elevene skrive en tekst om sitt eget språk. Før de gjør det, leser elevene teksten "Rånerne snakker dialekt, sossen knoter" som utgangspunkt for en samtale i klasserommet om eget språk. Hensikten med opplegget er at elevene reflekterer over egen språkbruk, og at de lærer sentrale begreper om temaet.

Foto: Øyvind Høie. CC-by-sa

Undervisningen starter med å ha en samtale om eget språk, om språkvariasjoner i ulike sammenhenger og hvordan elevene definerer sitt eget språk. Lærer presenterer sentrale begreper som sosiolekter, sjargong, morsmål, dialekter, etc. Det er også viktig å belyse fordommer knyttet til språk, språkvariasjoner innenfor et geografisk område. Deretter leser elevene avisartikkelen "Råneren snakker dialekt, sossen knoter" (vedlagt lenke). Med utgangspunkt i denne teksten skal elevene se på de resultatene som forskeren har funnet. Kan elevene bekrefte at det er slik? Kjenner de igjen denne situasjonen? På bakgrunn av denne samtalen om teksten skriver elevene en tekst om sitt eget språk. Elevene skal bruke de fagbegrepene som er gjennomgått i undervisningsøkta. Elevene tar utgangspunkt i disse punktene:

- Hvordan vil du beskrive ditt eget språk? Stikkord: slang, sjargong, dialekter, eksempler på ord.

- Endrer du språkbruken din i ulike situasjoner? Hvilke? hvorfor gjør du disse endringene?

- Hvilken status har ditt språk i området der du bor?

- Hvilken holdning har du til andre dialekter og sosiolekter? Hvorfor?

Vurderingskriterier avtales med elevene. Det er viktig at elevene er klar over at man både skal se på tekstens struktur, faglige begreper og at eleven svarer på oppgaven.