Kubisme - "kubehus" som skal brukes til oppbevaring eller dekorasjon

Beskrivelse: 

Portrett av Picasso malt av Juan Gris

Dette er en tverrfaglig oppgave mellom felles programfag på DH, engelsk og matematikk. Delen som tar for seg felles programfag er relativ stor (38 t - tenkt brukt som en årsprøve). Matematikkdelen har et omfang på 1,5 - 3 timer. Oppgaven går ut på å designe og lage et "kubehus" som skal brukes til oppbevaring av noe, som dekorasjon eller pynt. Matematikkoppgavene dekker deler av hovedområder tall og algebra, økonomi og geometri. Grunnleggende ferdigheter muntlig, skriftlig og regning blir også dekket opp.

Elevene jobber med denne årsoppgaven i en fireukersperiode i programfagtimene. I løpet av denne perioden skal elevene løse oppgaven knyttet til matematikk og engelsk etter avtale med faglærer.

Elevene får karakter i tre fag; fellesprogramfag, engelsk og matematikk. Elevene skal også vurdere sitt eget arbeid i alle tre fagene.