Oppstart av ungdomsbedrift

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget passer til alle fag som har mulighet til å opprette ungdomsbedrift.

Forslag til arbeid med nøkkelkompetanse/grunnleggende ferdigheter og metode er beskrevet i den vedlagte fila.

Ressurser

Opplegget skisserer hva som kan være norskfagets del av arbeidet med ungdomsbedrift. Norskfaget vil være særlig involvert i startfasen, dvs. i høsthalvåret.

For norskfaget vil dette gjelde jobbsøknad mm.