Lage folder om eige yrkesfag

Beskrivelse: 

Idé: Anny Koll og Kari Ousten

Mål: Lage ein folder om eige yrkesfag der ein presenterer kva faget inneber, yrkesval og moglegheiter etter fullført utdanning

Tid: 3 dobbelttimer

 

Grunnleggende ferdigheter: Å kunne skrive, å kunne bruke digitale verktøy