Presentasjon av et prosjekt i programfag

Beskrivelse: 

Arbeide med fokus på fagterminologi. Individuelt arbeid (eller i små grupper), alt etter som om elevene har arbeidet med prosjektet individuelt eller i gruppe.

 • Bruke engelsk fagterminologi i frisørfaget
 • Lesing, skriving og digitale ferdigheter
 • Vi repeterte bl.a. en del tekster om frisør fra vg1-boka – Tracks – og leste fagtekster.
 • Arbeidet med fagordlister
 • NDLA engelsk, vocational

Elevene har gjennomført et prosjekt i programfag. Programfaglærer bør være oppmerksom på at eleven skal arbeide med dette i engelsk. Oftest har eleven skrevet dokumentasjonen på norsk. Dette opplegget kan også brukes i samarbeid med programfaglærer samtidig med at elevene arbeider med prosjektet, men fordelen med å ta et allerede gjennomført prosjekt, er at tidsbruken blir oversiktlig, og at det lett kan gjøres uten å involvere programfaglærere (for mye). Noen av oss har engelsk i mange ulike klasser, og har begrenset anledning til å samarbeide like mye med alle.

Oppgave:

Ta utgangspunkt i et emne, eller en oppgave du har gjort innenfor programfagene dine, og lag en presentasjon av dette på engelsk. Ta med bilder eller tegninger i tillegg til det skriftlige. Både prosessen og produktet skal presenteres. Arbeid individuelt (eller to og to). Dere får to økter til å arbeide, gangen etterpå skal dere presentere. Skal vises som en Power-Point eller lignende – eller med andre visuelle hjelpemidler. (Plakater, utstyr, demonstrasjon …)

Vurderingskriterier for sluttvurdering

Innhold:

 • Temaet er innenfor programfagene.
 • Passende og riktig terminologi (språkbruk)
 • Temaet blir presentert slik at det er forståelig for en som ikke har interiørfaglig (frisørfaglig) bakgrunn.
 • Kilder

Framføring:

 • Power-Pointen er interessant med gode illustrasjoner. Passe forhold mellom tekst og illustrasjon, og at tekst og illustrasjoner passer sammen.
 • De visuelle hjelpemidlene er relevante og blir brukt på en god måte.
 • Framføringen er klar og tydelig, (og at tale og Power-Point supplerer hverandre).
 • Presentasjonen er ikke opplesing.
 • Bruk av stikkordmanuskript er greit.
 • Tidsrammen holdes.