Matematikk og helse i et måltid

Beskrivelse: 

Elevene beskriver næringsstoffene i dette måltidet, i tillegg til at de beregner energiinnhold og gjør om enheter i oppskriften.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen Aftenposten/NTB Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa

Elevene velger selv oppskrifter og lager maten på kjøkkenet.

Målet er at elevene skal se sammenhengen mellom helsefremmende arbeid, naturfag og matematikk. De skal forstå hvordan matematikk brukes i programområdet

Underveisvurdering gjøres ved at elevene skriver logg om måltidet, og beskriver næringsstoffene i maten. Elevene blir kjent med vurderingskriteriene og gjør en egenvurdering av loggen.

Sluttvurdering er en tverrfaglig prøve.