Anbud barneselskap

Beskrivelse: 

Elevane skal diskutere kva anbud er og rekne ut eit anbud på eit barneselskap. Når dei reknar ut anbudet kan elevane arbeide 2 og 2. Elevane skal skrive namnet sitt på ein lapp og levere inn sitt anbud.

Ressurser

1. Diskutere kva anbud er.

2. Rekne ut eit anbud.

3. Vurdere anbudet.

Ein får ofte opp gode diskusjonar mellom elevane på korleis ein skal rekne ut eit riktig anbud. Det er også eit konkurranseinnstinkt for å lage det beste anbudet.