Øvelse i kreativ skriving og sjangerlæring

Beskrivelse: 

Opphavsmann: Ildar Sagdejev, NTB/Scanpix, CC-by-sa

Elevene skal øve seg på kreativ skriving og får i starten tydelige introduksjoner som hjelper dem i gang med skrivinga. Ved hjelp av objekter skal elevene beskrive noe og gi det egenskaper. I starten vil dette være tankeskriving, men etter hvert skal elevene gå over til å skrive kreative tekster med tydelig sjangertilhørighet. Hensikten med opplegget er å bruke skrivestrategier for å få elevene i gang med skrivinga. Elevene skal få et høyere refleksjonsnivå rundt egen tekstproduksjon. Dette er en annerledes innfallsvinkel til sjangerlære.

Undervisningsøkta starter med en skriveøvelse der elevene skal legge en ting i en boks. Dette kan være hva som helst. Lærer kan også ha med objekter til denne boksen. Da blir øvelsen mer utfordrende, fordi elevene ikke kjenner forhistorien til objektene.

Deretter trekker hver elev en ting som eleven beskriver. Beskrivelsen skal være mest mulig detaljert, og skrivinga foregår på ark, i en egen skrivebok eller på pc. Eleven bruker sansense sine ved å kjenne på tingen, lukte på den og beskrive den. Elevene får også beskjed om hva tingen kan brukes til og hvor den vanligvis kan plasseres. Eleven skal beskrive bruken av tingen og hvem som potensielt kan bruke den.

Nå får elevene en tydeligere intruksjon om teksten sin. De får beskjed om at teksten deres skal ha en spesiell målgruppe, og her kan lærer komme med forslag. Hvilke endringer må de gjøre med teksten for at teksten skal nå målgruppa? Hva er hensikten med teksten? Skal den informere eller underholde? Her må eleven selv ta et valg, men klassen bør være enig om ett alternativ og diskutere hva som kan gjøres for at teksten enten skal være underholdende eller informerende.

Teksten må nå få et tydelig sjangerpreg. Lærer og klassen må sammen finne ut om man skal skrive en instruksjon, novelle, dikt, etc. Eventuelt kan klassen dele seg i to og jobbe med hver sin sjanger. Da er det viktig at lærer snakker om hvilke sjangertrekk som tilhører de ulike sjangerbegrepene.

Lærer blir enig med elevene om vurderingskriterier når sjangrene er bestemt.