Engelske tekstordnere

Beskrivelse: 

Nyttige ord som kan brukes for å styrke grunnleggende skriveferdigheter.

Dette bør brukes i skriveundervisningen, gjerne knyttet til Skrivetrappa til Margunn Mossige (se lenke).

Nyttig verktøy i formativ vurdering når eleven trenger å variere språket sitt.