Massetetthet i forskjellige metaller

Beskrivelse: 

Foto H. Breilid. Lisens: CC-by-sa

Hensikten er at elevene skal gjøre volumberegninger ved hjelp av forskjellige måleredskap. De skal måle prismene og observere at de har forskjellig tetthet. Ved hjelp av formel for tetthet kan de beregne tettheten til forskjellige metaller. Dette kan så kontrolleres med oppgitte verdier i verkstedshåndboka eller vedlagt tabell.

I forhold til regning som grunnleggende ferdighet dekker vi opp å beregne størrelser, volum og tetthet.

Arbeidsoppdrag:

1) Måle lengde bredde og høyde på forskjellige prismer.

2) Beregne volum på prismene.

3) Vei opp de forskjellige prismene (av forskjellige metaller).

4) Beregne tetthet på de forskjellige metallene og kontroller med tabell i verkstedshåndboka

Detaljert fremgangsmåte finner du i vedlagt fil.

1-2 (lav)

3-4 (middels)

5-6 (høy)

Kan foreta enkle lengde-, volum- og vektmålinger.

Kan foreta lengde- volum- og vektmålinger (masse) på en nøyaktig og god måte.

Kan selv vurdere hvilke målinger som må gjennomføres for å løse den praktiske oppgaven og foreta nøyaktige målinger.

Kan regne om mellom måleenheter (lengde, volum og masse).

Kan bruke varierte måleenheter i praktiske oppgaver.

Kan drøfte målenøyaktighet og bruke varierte måleenheter i praktiske oppgaver.

Kan beregne volumet til et prisme.

Kan beregne volumet til et prisme og sjekke at svaret er riktig ved å bruke opplysninger om tetthet.

Kan beregne volumet til et prisme og sjekke at svaret er riktig ved å bruke opplysninger om tetthet. Kan beregnde volum ut ifra tetthet og vekt.

Kan beskrive framgangsmåte og vise noe utregning.

Kan beskrive og forklare framgangsmåte og vise nødvendige utregninger. Kan vurdere om svarene er noenlunde rimelige.

Kan beskrive og forklare framgangsmåte på en god og oversiktlig måte og vurdere måleredskaper, framgangsmåte og nøyaktighet.