Kontorfaglig kommunikasjon; ulike typer formelle brev

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget skal gi elever trening i ulike skriveroller tilknyttet kontorfaglig arbeid. De skal lære å skrive ulike typer formelle brev.

Her utfordres elevene ift skriftlig formell kommunikasjon i forespørsler, tilbudsbrev, bestillingsbrev, ordrebekreftelse og reklamasjonsbrev.

I denne sammenheng vektlegges krav til tekstenes form, fokus (innhold) og formål for å øke elevenes bevissthet om rammene rundt målrettet kommunikasjon.

Prosess-skriving. Læringsfremmende respons ift form (struktur), formelt og faglig språk, teksthelhet.

Forarbeid i norsk ift formell kommunikasjon generelt og i programfagene ift formell kommunikasjon knyttet til fagtekstene; formelt språk (formuleringer), fagspråk og formelle krav (oppsett) .

Skriving av ulike formelle brev (se under beskrivelse). Prosess. Læringsfremmende respons. Tekstrevidering.

Vurdering i norsk av formelle brev, fagtekster med vekt på formelle kriterier, språk og teksthelhet.

Vurdering i programfag ift kontorfaglig kommunikasjo; ulike formelle brev, kontorrutiner

Refleksjon:

Oppgaven virker motiverende og nyttig for elevene ut ifra oppgavenes relevans for fremtidig yrkesutøvelse.