Norske tekstordnere

Beskrivelse: 

Nyttige ord i grunnleggende skriveopplæring, gjerne sammen med skrivetrappa til Margunn Mossige

Dette er et nyttig verktøy i prosesskriving. Kan brukes sammen med skrivetrappa (se lenke).

Ypperlig i formativ vurdering