Plantegning av kulturhus

Beskrivelse: 

Dere skal ut fra eget hode lage en forenklet skisse av en plantegning for et kulturhus. Bygget skal inneholde følgende:

  • en stor og en liten kinosal
  • et galleri
  • et kafé-område

Oppgaven kan gjennomføres alene eller i grupper. Husk å vise alle utregninger!

Plantegningen skal bestå av minst 3 ulike geometriske figurer, og dere skal selv sette på ytre mål for veggene.

Del 1 av oppgaven går ut på å lage en plantegning av de tre rommene i kulturhuset, formet som tre ulike geometriske figurer.

  1. Lag skissen over plantegningen og sett på mål oppgitt i meter.
  2. Skriv ned navnene for de geometriske figurene dere har valgt å benytte, og gi et navn til kulturhuset.

Del 2 av oppgaven innebærer å regne areal av rommene og totalarealet av planet.

  1. Regn ut arealet for hver del av bygget.
  2. Regn ut totalarealet for hele bygget.

Del 3 av oppgaven går ut på å lage en tredimensjonal tegning av kulturhuset med utgangspunkt i plantegningen og finne volum og overflate av denne.

  1. Lag en skisse av bygget som romfigur.
  2. Sett på nødvendige mål for høyde på vegger og takkonstruksjon.
  3. Regn ut byggets volum og overflate.

Ekstraoppgaver:

Et kinosete (med plass til føttene) har målene 60 cm x 100 cm.

På hver side av seteradene er det trapper. De måler 2,5 meter i bredde og 1 meter i lengde for hver seterad. I tillegg måler scenen 150 m² for den store kinosalen og 50 m² for den lille kinosalen.

Ekstra 1Stor kinosal:

a) Hvor mange seteplasser er det per rad?

b) Hvor mange rader er det plass til i salen?

c) Hvor mange seteplasser er det totalt i salen?

Ekstra 2Liten kinosal:

a) Hvor mange seteplasser er det per rad?

b) Hvor mange rader er det plass til i salen?

c) Hvor mange seteplasser er det totalt i salen?