Treningsmanualer

Beskrivelse: 

Lage håndmanualer (2 stk), hver på ca 5 kilo. Hver av manualene skal bestå av 2 runde vekter av 15 mm plate og aksling med en diameter på 20 mm. Manualene skal være demonterbare.

Ressurser

Elevene skal beregne størrelse (diameter) på lodd og aksling (lengde) slik at vektkravet (5 kg) innfris. Deretter skal lodd og aksling tilvirkes i henhold til beregninger. Siden manualene skal være mulig å demontere, må låseordninger tilvirkes. Bruk verkstedhandboka for å finne opplysninger.

Vurdering

1-2

3-4

5-6

Kan beskrive hva som kjennetegner en sylinder og kjenne igjen formelen for å finne volum av sylinder.

Kan beskrive fremgangsmåte og vise utregning.

Kan foreta enkle lengde, volum- og vektmålinger.

Kan finne massetetthet ut fra en tabell

Kan lage ei enkel skisse/tegning og skrive på målene.

Kan beskrive hva som kjennetegner en sylinder og kjenne igjen formelen for å finne volum av sylinder.

Kunne beregne volum til en sylinder ved å finne diameter og sjekke at svaret er riktig ved å sammenlikne med å måle volum.

Kan beskrive og forklare fremgangsmåte og vise nødvendige utregninger og vurdere om svarene er riktige.

Kan foreta lengde, volum og måling av masse på en nøyaktig og god måte.

Kan finne massetetthet og måle volum og vekt av kula for å beregne tettheten.

Kan lage en tegning av håndmanualen i målestokk.

Kan formlene som gjelder for en sylinder og kan bruke den til å foreta varierte beregninger, snu formlene.

Kan beregne volum til ei kule og sjekke at svaret er riktig ved å bruke opplysninger om massetetthet/ volum.

Klare å snu formler.

Kan lage tegninger i riktig målestokk (to eller tredimensjonalt)

Kan beskrive og forklare fremgangsmåte på en god og oversiktlig måte. Kunne vurdere måleredskaper og nøyaktighet.

Kan selv vurdere hvilke målinger som må til for å gjennomføre oppgaver og foreta målingene nøyaktig.