Tools

Beskrivelse: 

Læreren tar med ett verktøy/redskap per elev. Elevene forbereder en kort muntlig presentasjon av verktøy og bruksområde. Etter presentasjonene samles verktøyene inn og elevene får nytt verktøy etter trekning. Prosessen gjentas.

  • Muntlige ferdigheter
  • Ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
  • Ordbok/lærebok
  • Lærer tar med verktøy, ett per elev

Del 1: Elevene trekker hvert sitt verktøy. Elevene får noen minutter på å forberede en kort muntlig presentasjon om verktøyet. Elevene må kunne navn på verktøyet og begrep som ’loosen’, ’tighten’, ’measure’ etc, for å forklare verktøyets bruksområde.

Del 2: Elevene trekker et tilfeldig verktøy og gjentar presentasjonen. Differensiering: De sterkeste elevene starter. Gjentas.

Muntlig prøve. Elevene presenterer 3 verktøy. Differensiering: De svakeste elevene presenterer de vanligste verktøyene.