The hand tools a mechanic needs

Beskrivelse: 

Grunnleggende ferdigheter: I dette undervisningsopplegget fokuseres det på ordforråd som grunnlag for muntlig arbeid og skriftlige tekster.

By M338 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Lær deg det engelske navnet på minst ti verktøy som er vanlige innenfor mekanisk arbeid. Øv med quizlet og delta i muntlige øvinger sammen med klassen din.

Velg to verktøy og presenter dette etter spørsmålene nedenfor:

Hva heter verktøyet? What’s the name of this tool?
Hva brukes det til? What do you use it for?
Hva slags vedlikehold kreves for å holde verktøyet i god stand? How do you keep the tool in good shape?

1)Gloseprøve hvor du skal sette inn de riktige ordene i en tekst, oversette og forklare. Vurdering: godkjent/ ikke godkjent.

2)Muntlig oppgave vurderes både av programfaglærer og engelsklærer. Vurdering: karakter