Minirapport elektro

Beskrivelse: 

Fylle ut skjema på engelsk om hva eleven har gjort i yrkesfagtimene siste uke. Dette forutsetter at man har gjennomgått tilstrekkelig om tema i yrkesrettet engelsk. Her kan ulike lærebøker/ressurser brukes. Det er viktig at dette samordnes med programfaglærerne, slik at det kan være en del av et prosjekt i forbindelse med utplassering eller liknende.

Eleven skal øve på å bruke skriftlige ferdigheter i engelsk for å fylle ut en rapport med passende språk og faguttrykk. Klassen har gjennomgått dette tema i engelsktimene og utført disse aktivitetene i programfaget, slik at de har de nødvendige forutsetningene før denne oppgaven gis.

Det er viktig at dette samordnes med programfaglærerne, slik at det kan være en del av et prosjekt i forbindelse med utplassering eller liknende.