How to connect to a projector

Beskrivelse: 

Beskrivelse: Ein lagar ein presis skriftleg instruksjon på korleis ein koplar ein prosjektør til datamaskinen. Sjå ressursark. Den eine eleven les opp instruksjonane til den andre eleven som utfører det instruksjonen seier. Ein byter så rollene.

Læringsmål er å kunne gi muntlege og skriftlege instruksjonar som er presise, knytt til eige utdanningsprogram. Sjå eige ressursark (Projector worksheet.odt) Lærar tek med PC, prosjektør og kablar (VGA-kablar etc.) ein treng. Each pupil is to make written step-by-step instructions on how to connect to/use the projector by using the worksheet. One student reads his instructions to the other student, who then carefully follows each step of the instructions, as showed on the worksheet. The goal is to correctly connect the PC to the projector and get an image on the screen. After this, the pupils change roles.

Kan utvide opplegget med hdmi-kabel og surroundlyd eventuelt lydtilkopling frå kanon. I tillegg kan ein lage til eit feilsøkingsskjema som i detalj forklarer kva ein kan gjere for å finne feilen.

Does it work?