Elektropuslespill

Beskrivelse: 

Puslespillet er et opplegg for å øve inn verb som er relevante i elektro. Man benytter en læringsmåte a la læringsstilene til Howard Gardner. Elevene sitter sammen i par, evt. tre og tre og må benytte verbene i setninger og legge dem på riktig sted i skjemaet.

Elevene sitter sammen i par, evt. tre og tre og må benytte verbene i setninger og legge dem på riktig sted i skjemaet.

Denne oppgaven blir vurdert med godkjent/ikke godkjent.