Presentere ungdomsbedrift

Beskrivelse: 

 

Lisens: CC-by-nc-sa, foto: Espen S Hoen, vg, Scanpix/NTB

Elevene skal presentere ungdomsbedriften og skolen i møte med besøk av elever fra Russland og Frankrike. Klassen er vertskap for de andre utenlandske elever, skal ta imot dem, presentere sin UB og legge til rette for en hyggelig sosial setting hvor elevene skal oppleve å bli kjent med hverandre.

Elevene skriver manus og lager en PowerPoint presentasjon.

Arbeidet leveres skriftlig til de aktuelle lærene og det gis både en skriftlig og muntlig karakter.

Fremlegget vurderes både mht innhold, utførelse og engasjement i vertskapsfunksjon. Hver elev får en individuell karakter etter måloppnåelse.

Både programfagslærer og engelsklærer er til stede under presentasjon.