Filetering av fisk, beregne svinn og fortjeneste

Beskrivelse: 

Foto: Tom Haga / Norges sjømatråd. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

Elevene skal lære seg å bruke måleredskaper, måleenheter og regne med prosenter og prosentfaktor. Samtidig er det fokus på å vurdere målenøyaktighet og målemetoder.

Elevene målære hvilke formler som kan benyttes, anvende prosent/prosentfaktor og lære å løse praktiske problemer, og vurdere om svarene virker rimelige.

Stasjonsundervisning, klassen deles i grupper på to og to. En elev fileterer og den andre veier opp avskjær og ferdig produkt, og rollene byttes halvveis. Underveis noteres alle verdier, og tidsbruk blir også målt. Det må understrekes at nøyaktighet ved veiingen er meget viktig. Når det praktiske er gjort, går klassen tilbake til klasserommet og regner videre på det de har notert seg. Det regnes på svinn og ferdig filet, priser og fortjeneste.