Vg2-elever dokumenterer et arbeid ved å instruere/demonstrere for vg1-elever

Beskrivelse: 

I dette opplegget har elevene på vg2 jobbet med antenneteknikk. De har dokumentert det de har lært ved å holde en instruksjon for elever på vg1. Opplegget kan brukes på andre temaer og på andre programområder. Når det gjelder grunnleggende ferdigheter er det her fokus på bruk av faguttrykk overfor forskjellige typer mottakere.

Ressurser

Plan for opplegget finner du i den vedlagte fila.

Instruksjon/demonstrasjon vurderes av både programfaglærer, norsklærer og eleven. En karakter