Undervekt og overvekt blant jenter og gutter

Beskrivelse: 

Foto: Tore Wuttudal Samfoto/NTB Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i en artikkel om undervekt og overvekt blant gutter og jenter. Det er laget spørsmål til innholdet i teksten som elevene skal svare på underveis.

Grunnleggende ferdigheter

- å kunne uttrykke seg muntlig

- å kunne uttrykke seg skriftlig

- å kunne lese

- å kunne regne

Se vedlegg for artikkel med oppgaver

Oppgaven kan utvides med at eleven får i oppgave å lage en presentasjon av innholdet i artikkelen som er tilpasset 10. klasse/ vg1 -nivå