A work report

Beskrivelse: 

Foto: Industriskolen. CC-by-sa

Elevene skal skrive en arbeidsrapport fra praksis i bedrift eller fra oppgave på verksted på skolen. Undervisningsopplegget har både en skriftlig og muntlig del og inkluderer grunnleggende ferdigheter. Som utgangspunkt for den skriftlige delen får elevene utdelt en skriveramme (se fil under "Ressurser"). Med utgangspunkt i den skriftlige delen, skal elevene ha en muntlig presentasjon (lærer vurderer utifra elevgruppa og den enkelte eleven hvem som skal høre på).

Forberedelse for lærer: Lærer må justere skriverammen utifra utdanningsprogram og arbeidsoppgave det skal rapporteres om. Legge ut skriverammen på aktuell læringsplatform, evt. skrive ut til utdeling.

Læringsmål:

  • Øke det generelle ordforrådet samt ordforrådet knyttet til aktuellt utdanningsprogram
  • Øve den skriftlige og muntlige disiplinen ved å rapportere fra egen praksis
  • Øve selvstendig arbeid med å lære engelsk ved å bruke nettordbøker og andre ordbøker

Ressurser

Se filen SKRIVERAMME under "Ressurser"

Elevene blir vurdert med karakter etter muntlig presentasjon.