Restoring a car

Beskrivelse: 

Restoring a car can be fun, but it is also hard work. You need to search for new or old parts. Some of the parts you need may be expensive. You may start up with an old wreck and end up with a beautiful car. Some parts need to be changed, and some only need a good cleaning.

Arbeidet skal leveres skriftlig ved bruk av PC, elektronisk ordbok, retteprogram og ordbok på egen PC. Her får elevene benyttet både digital kompetanse og evne til å skrive en sammenhengende tekst. Samtidig må eleven også utnytte sin kompetanse i matematikk ved å skulle regne på valutakurser, der deler må hentes fra utlandet, og timelønn.

By T.Voekler (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Forberedelse:

Bestemme bilmerke og finne nettsteder til deler. Dette kan være nyttig å gjøre sammen med en yrkesfaglærer.

Plan:

Se Restoring a car.doc

Elevene får noe tid på skolen og noe tid hjemme. Det kan være lurt om innhenting av informasjon gjøres hjemme, mens skrivearbeidet gjøres på skolen.

Oppfølging:

Elevene kan overføre besvarelsen til en PowerPoint. Erfaringene elevene gjør med denne oppgaven kan danne grunnlag for muntlig eksamen.

Vurdering av skriftlig innlevering med karakter.

Her er det nyttig med tett samarbeid med yrkesfaglærere. Resultatet av arbeidet vil i stor grad være avhengige av motivasjon og at elevene ser egennytte i oppgaven.