The Black Day, Alexander Kielland-ulykken

Beskrivelse: 

Læringsmål:

Elevene skal:

  • Lese en fagartikkel på engelsk
  • Kunne velge ut hva som er viktig informasjon
  • Bruke friformkart for å oppsummere det han har lest

Forberedelser:

Lærer sørger for at spørreskjema er tilgjengelig for elevene.

Førlesing:

Legg opp et bilde av en oljeplattform. Lærer spør om elevene kjenner til navn på noen plattformer.

  • Hvilke er norske?
  • Hvor befinner de seg?
  • Kjenner elevene til noen ulykker på oljeplattformer?

Elevene skal lese teksten The Black Day.

Underveislesing:

Elevene får utlevert spørreskjemaet. Lærer ber elevene lese gjennom del 1 av teksten. Deretter skal eleven skrive ned stikkord/korte setninger til spørsmålene på del 1 i skjema. Lærer ber elevene også om å skrive ned ord som de ikke forstår. Felles gjennomgang muntlig, der ord skrives opp på tavla og forklares.

Les gjennom del 2 og del 3 på samme måte.

Oppsummering:

La elevene tegne friformkart. Med støtte i dette skal eleven fortelle muntlig om det han har lest.

Elevene reflekterer over:

  • Egen kompetanse i engelsk på dette fagområdet

Lærer gir tilbakemelding etter at eleven har holdt sin oppsummering.