Tid og penger

Beskrivelse: 

Et enkelt undervisningsopplegg for å regne med tid og penger (generelle ferdigheter)

Ressurser

Grunnleggende ferdigheter