Presenter ditt framtidige yrke!

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget skal både fokusere på grunnleggende ferdigheter og det framtidige yrket som elevene vil ut i. Elevene skal først og fremst få en innføring i hvordan man holder en presentasjon, og her skal læreren illustere dette gjennom selv å holde en presentasjon om sitt yrke som lærer. Det blir fokusert på presentasjonens form og innhold. Deretter skal elevene utforme en presentasjon om sitt framtidige yrke, og samtidig ha med hvilke grunnleggende ferdigheter som de vil trenge i den jobben. Selve presentasjonen skal vare i 5-7 minutter og vil bli vurdert med karakter.

Lærer gir en innføring i hvordan man skal holde en presentasjon for et publikum. Deretter blir dette illustrert gjennom en presentasjon som lærer gjør om sitt eget yrke. Elevene får i den forbindelse en gjennomgang av vurderingskritier og bruker disse for å vurdere lærerens presentasjon. Deretter skal elevene forberede en presentasjon av sitt framtidige yrke, og eleven skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

- hvilket yrke ønsker du deg i framtida? Hvorfor?

- hvilke arbeidsoppgaver inngår i dette yrket?

- hvilke grunnleggende ferdigheter må du kunne for å mestre dette yrket?

- hva må til for at du skal nå det målet?

Elevene bruker Internett for å finne relevant informasjon om yrket, og på VOX sine sider kan de finne ut hvilke grunnleggende ferdigheter de trenger i dette yrket. Det forutsetter at lærer har forklart hva grunnleggende ferdigheter er. Elevene holder presentasjonen for klassen, og de andre kommer med positive tilbakemeldinger i etterkant av presentasjonen. Elevene velger selv om de vil bruke digitale hjelpemidler underveis i presentasjonen. Presentasjonen blir vurdert med karakter.

vurderingskriterier Under middels Middels Over middels
Forberedelse Lite forberedt, leser av manus eller rotete presentasjon Kan formidle delvis uten manus Godt forberedt, ikke avhengig av manus
Kommunikasjon Ser av og til opp, virker noe usikker, snakker litt fort eller lavt Ser mye opp fra manus, noe ujevn kommunikasjon Kommuniserer tydelig med publikum, høyt og tydelig
Faglig innhold Har med noe relevant informasjon om fremtidig yrke Innholdet baserer seg på spørsmålene, ikke alt blir besvart like grundig Grundig gjennomgang av faginnholdet.
Struktur Litt uklar struktur Har introduksjon, hoveddel og avslutning. Har introduksjon, hoveddel og avslutning. det er gode overganger mellom de ulike delene i presentasjonen.