Kalkyle

Beskrivelse: 

Et enkelt oppsett som viser hvordan kalkyler vanligvis blir satt opp i programfaget Service og samferdsel

Trene på å utføre kalkyler