Vehicle for Sale!

Beskrivelse: 

Elever på TIP bruker mye tid på å studere annonser på finn.no. Nå skal de selv lage en annonse på engelsk, der de skal fremstille en bil/motorsykkel/moped til salgs. Annonsen lages som en sammensatt tekst, med faguttrykk om kjøretøy i teksten. Hvordan skal du best appellere til en potensiell kjøper, hvilke tekniske finesser skal fremheves ved ditt kjøretøy?

Elevene skal så parvis svare telefonisk på hverandres annonser. Her får de praktisert 'telephone English'.

Arbeidsark med eksempler på hvordan man presenterer seg selv på telefonen, spør om informasjon m.m. følger med opplegget.

Elevene øver både muntlige og skriftlige ferdigheter.

Bilde: http://www.flickr.com/photos/7843389@N02/2300190277

Elevene skal:

  • lære ord og uttrykk om kjøretøy.
  • lage en sammensatt tekst med ord og bilde.
  • lære hvordan man fører en enkel samtale på telefon med en kunde.

Forberedelser:

  • Finne og øve på ord og uttrykk som beskriver en bil eller en motorsykkel.
  • Ta bilder av (eget) kjøretøy.
  • Kopiere arbeidsark (se Ressurser) eller laste opp i læringsplattform.

Del 1

Hva heter de ulike deler av en bil på engelsk? Utarbeide et opplegg for øving i verksted etter denne ide: Gule lapper med navn på deler på kjøretøy. Samarbeid med programfaglærer, få en bil i verkstedet de kan bruke til å plassere lapper på, rett ord på rett sted. Øv i grupper. (Overføringsverdi til andre programfag, elektro, bygg, restaurant- og matfag, design..)

Del 2

Elevene bruker den ordbanken de har samlet til å skrive en sammensatt tekst i word. Dette skal være en salgsannonse for en bil/motorsykkel de har selv, eller de kan finne bilder og opplysninger på nettet (Bilder med Creative Commons lisens kan hentes fra Wikimedia Commons eller FlickrCC)

Del 3

Svare på henvendelser per telefon. Elevene får utdelt arbeidsarket *Speaking on the phone! 'Speaking on the phone'

Del 4

Gjennomføre visning av kjøretøyet. Muntlig engelsk - dialog: Rollespill hvor eleven bruker relevant vokabular i en samtale

Forslag til egenvurdering:

Skrive en refleksjonstekst etter Del 3 og eller Del 4. Punkter som skal besvares i refleksjonsteksten:

  • Hvor godt greide du å bruke de ordene du hadde øvd på?
  • I hvor stor grad fikk du presentert ditt kjøretøy i samtalen?
  • Hvor godt tror du at du greide å overbevise kjøperen om at det er et bra kjøretøy?