Pytagoras' læresetning

Beskrivelse: 

Bruke Pytagoras' læresetning til beregninger og i praktisk arbeid

Ressurser

Du trenger en linjal

Elevene kan jobbe individuelt eller to og to.

Dette er en kort og enkel oppgave som kan hjelpe elever til å forstå hva man kan bruke Pytagoras' setning til.