Stupid Customer

Beskrivelse: 
Kundemøte Rollespill mellom byggherre og snekker. Elevene skal gjennomføre en muntlig dialog. I forkant jobber de med høffelighetsfraser, ord og uttrykk som kan være nødvendig i dialogen.

Foto: Vegard Grøtt, NTB/Scanpix. CC-lisens

Diskusjon om hvilke problemer man kan møte om en kunde ønsker å gjøre endringer som rammer konstruksjonen og ikke bare utseende.

Elevene forbereder seg på hvordan de skal møte kunden.

Rollespill der de diskuterer to og to.

Kan varieres med telefonsamtale i stedet for møte.

En fin måte å få elevene til å snakke. Det er krevende, men morro.