Buying a Used Car

Beskrivelse: 

Muntlig og skriftlig engelsk:

Rollespill og skriving

Elevene skal jobbe parvis der den ene er kunde og den andre er bilmekaniker. Kunden trenger råd om hvilken bruktbil han bør kjøpe. Bilmekanikeren kommer med anbefalinger.

Etter dialogen skal det skrives en kort oppsummering hvor begge forklarer hva de velger og hvorfor.

Læringsmål:

Opplegget oppøver spesielt muntlige ferdigheter, elevene skal

  • Kunne bruke engelsk fagterminologi i dialog
  • Ha kunnskap om motorsystemer i bil
  • Kunne velge ut viktig informasjon i forhold til valg av bil

Forberedelse: Lærer bør ha klart en del fagtekniske uttrykk som vil være nyttig.

1. Innledende aktivitet:10 min. Skriv deg inn i tema.

Lærer skriver opp på tavla:

  • Hva er viktig å tenke på hvis man skal kjøpe bruktbil?
  • Hva bør man sjekke?

Elevene skriver i 3 minutter.

2. Felles, på tavla: Hvilke ord trenger vi? Lærer skriver opp ord og uttrykk som elevene nevner, eventuelt legger til ord han regner med de vil få bruk for.

Lærer deler inn klasse i par. Nå skal de holde en dialog/rollespill der en er kunde og en er mekaniker. Kunden forteller at han skal kjøpe en bruktbil og har flere biler han skal se på. Han trenger råd i forhold til hva han bør sjekke og hvilken type bil han bør velge.

Lærer deler ut rollekort og setter elevene i gang.

3. Muntlig: 10-15 min

Elevene jobber parvis med dialogen.

Her skal mekanikeren anbefale hvilken type bil kunden bør velge (Amerikansk, Europeisk, Japansk, etc), om det bør være FWD eller RWD, om han bør velge en dieselmotor eller bensinmotor og hvilken type bremsesystem han bør ha, osv.

Lærer går rundt og lytter.

4. Skriving: 15-20 min.

Etter dialogen skal begge skrive en oppsummering: Kunden skriver hvilken bil han velger og hvorfor, mekanikeren skriver hvilken bil han anbefaler og hvorfor.

Elevene reflekterer over

  • Behov for engelsk i yrkeslivet
  • Egen kompetanse på fagområdet

Vurdering av både muntlig ferdighet og skriftlig tekst.