Hair Design: How to Receive, Advise and Treat a Client

Beskrivelse: 

Elevene skal lære:

  • hvordan de tar imot en kunde på engelsk
  • sosiale fraser
  • faguttrykk som de trenger for å kommunisere med en kunde
  • å gi gode råd om frisyre
  • forklare i detalj hvordan de utfører oppgaven med å lage den valgte frisyren på engelsk

Elevene bør jobbe 2 og 2.

At the Salon:

  • How to receive a customer
  • Giving advice about hair design
  • Suggest a hair design that you think will suit the customer
  • Making the hair design: explain what you do in detail

This should be done as a role play to be presented to the class.

Elevene vil bli vurdert for innhold og framføring.

og/eller

"peer assessment" dere elevene vurdere hverandre ut i fra kriterier som lærer og elever utarbeider i fellesskap