Diagnostics Procedures on Fuel Consumption

Beskrivelse: 

Elevene skal pusle sammen 6 setninger i forhold til en feilsøking av drivstofforbruk. Setningene representerer 6 steg i inspeksjonen, men er ikke i rett rekkefølge. Elevene skal sette stegene sammen til riktig rekkefølge.

Læringsmål: Eleven skal

  • Kunne bruke engelsk fagterminologi
  • Ha kunnskap om bil og motor på verkstedet

Vite hvordan man foretar en kjøretøysinspeksjon

Forberedelser: Klipp opp og bland de 6 stegene i en feilsøking av drivstofforbruk. Legges i en konvolutt

Eleven jobber enten parvis eller individuelt.

Lærer deler ut konvoluttene og forklarer at elevene skal pusle sammen stegene i en feilsøking av drivstofforbruk til riktig rekkefølge. De får bruke 10 minutter på dette.

Etterpå skrives riktig rekkefølge på tavla.

Oppfølging: Aktiviteten kan også brukes som en innledning til å skrive en instruksjon i hvordan man utfører en kjøretøysinspeksjon.

Elevene reflekterer over behov for engelsk i yrkeslivet, og egen kompetanse i engelsk på dette fagområdet.