Let us speed-mingle

Beskrivelse: 

Dette opplegget kan brukes for å repetere vokabular som det har vært jobbet med over tid. Elevene går rundt i klasserommet mens det spilles musikk. Når musikken stopper, skal eleven snakke med den eleven som står foran han/henne. De kan enten gjøre oppgaven slik at den ene sier et ord på norsk og den andre svarer med den engelske oversettelsen. Eller den ene eleven beskriver noe på engelsk, mens den andre skal gjette hvilken glose det er snakk om. Eller den ene eleven sier ordet på engelsk, mens den andre skal stave ordet. Elevene bytter på å være initiativtaker. Når musikken slås på igjen, går elevene nok en gang rundt i rommet til musikken stopper og de finner en ny medelev å snakke med.

Elevene kan også forklare fremgangsmåter i forhold til tilberedning av mat, de kan si noe om hvilke redskaper de ville brukt hvis de skulle laget en gitt rett etc.

Lærer kan også velge å bestemme hva som skal snakkes om fra gang til gang.

Ressurser

Læreplanmål:

Restaurant og matfag:

 • bruke relevante faguttrykk

Engelsk:

 • utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram

Elevenes sluttkompetanse

 • kunne faguttrykk på engelsk
 • kunne forklare ord på engelsk
 • kunne lytte og forstå medelevs forklaring
 • ha utvidet ordforråd i forhold til faguttrykk

Vurdering

Her kan det passe med egenvurdering i forhold til hvordan eleven jobber med å lære seg vokabular.

 1. Si noe om din framgangsmåte når du skal lære nye ord.
 2. I hvor stor grad kunne du de uttrykkene du ble spurt om i dag? Hvorfor kunne du så mange/så få ord?
 3. Hvordan vil du jobbe for å videreutvikle ordforrådet ditt?
 4. Nevn 1-3 ting som er positivt med å jobbe med faguttrykk på denne måten.
 5. Er det andre metoder du ønsker å prøve neste gang?

Man kan ha gloseprøve etter denne type opplegg.