Vær varsom-plakaten!

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget dreier seg om hvilke forhåndsregler man må ta når man skriver om offentlig kjente personer og det å legge ut informasjon om andre mennesker i det offentlige rom. Hensikten med opplegget er å gjøre elevene mer bevisste de uskrevne og skrevne normene og reglene som gjelder både privatpersoner og offentlige personer på nett og i andre mediekanaler.

Foto: Corbis, NTB/Scanpix. CC-by-sa

Lærer har gjennomgått Vær varsom-plakaten, personvernloven og fotorettloven før elevene får en oppgave som de skal jobbe med. Oppgaven lyder slik: Du jobber som nyhetsjournalist på Dagbladets nettsider og skal lage en reportasje om familieforøkelse i den norske kongefamilien. Lag en oversikt hvor du inkluderer de viktigste reglene for deg i ditt journalistiske arbeid. Begrunn valg av regler. Deretter skriver du fem regler for deg selv som privatpersoner - hva er det du må ta hensyn til når du er på sosiale medier?

Man kan også lage et case som er mer tilpasset det programfaget elevene er på, feks helsefagarbeiderrollen og taushetsplikten. Elevene jobber med dette individuelt og deler med resten av klassen etterpå. Klassen blir til slutt enige om de fem viktigste reglene for dem som privatpersoner og brukere av sosiale medier.

Under middels Middels Over middels
Kommer sent i gang, får gjort lite faglig arbeid Kommer greit i gang med arbeidet, ujevn innsats Kommer raskt i gang med arbeidet, jobber konsentrert.
Deltar lite i samtaler om temaet Deltar noe i samtaler om temaet Engasjert og deltaktig i samtaler om temaet.