Ittens fargesirkel og geometri

Beskrivelse: 

Ittens fargesirkel kan være et fint utgangspunkt for å regne areal av sammensatte figurer samtidig som elevene lærer viktige begreper i fargelære. Geogebra blir brukt i denne oppgaven til å finne lengdene på de ulike geometriske figurene i fargesirkelen. Dersom det er ønskelig at elevene ikke skal utføre disse målingene digitalt, kan man i stedet printe ut bildet av fargesirkelen.

Fokus på grunnleggende ferdigheter i oppgaven:

Kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig ved å bruke fagspråk og beskrive og forklare en tankegang.
Kunne bruke digitale verktøy til utforsking og innhenting av informasjon.

Illustrasjon: Opphavsmann: Ukjent. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

Oppgave 1

 1. Hva er primærfarger?
 2. På Ittens fargesirkel er de tre primærfargene samlet i den innerste trekanten. Undersøk hva slags trekant dette er ved å måle vinkler og lengdene på sidekanter.
 3. Tegn en linje fra punkt C vinkelrett ned på grunnlinje AB i trekanten med primærfarger. Denne linjen kaller vi en normal.
 4. Finn hvor lang høyden er i trekanten med primærfarger.
 5. Bruk Pytagoras til å beregne høyden i trekanten med primærfarger og undersøk om beregnet verdistemmer overens med målt verdi.
 6. Regn arealet av trekanten med primærfarger.

Oppgave 2

 1. Hva er sekundærfarger?
 2. Undersøk hva slags trekant som inneholder sekundærfargene ved å måle lengder og vinkler.
 3. Ta utgangspunkt i de tre trekantene med sekundærfarger. Tegn tre normaler, en fra hver av punktene D, E og F ned på tilhørende grunnlinjer i hver trekant.
 4. Regn arealet av en trekant med sekundærfarge. Hva blir summen av de tre trekantene med sekundærfarger?
 5. Sammenlign arealet av trekanten med primærfarger med summen av arealet til trekantene medsekundærfarger. Hva finner du?
 6. Kan du ut fra fargesirkelen og hvordan normalene deler opp figuren, forklare svaret du fant i oppgave 2 5)?

Oppgave 3

 1. Regn det totale arealet av det fargede området på Ittens fargesirkel. Forklar hvordan du tenker.

I tillegg til regning har det i denne oppgaven også vært viktig å gjøre elevene oppmerksomme på hvordan de skal presentere løsningsstrategiene sine.