Plantegning av barnehage

Beskrivelse: 

Dere skal ut fra eget hode lage en forenklet skisse av en plantegning for en barnehage. Bygget skal inneholde følgende:

 • 2 aldersbestemte avdelinger ( inkl.kjøkken, toaletter, stellerom etc.)
 • Fellesarealer
 • Møterom og kontorer
 • Utearealer

Plantegningen skal bestå av minst 4 geometriske figurer, og du/dere skal selv bestemme mål oppgitt i meter.

Del 1 av oppgaven går ut på å lage en plantegning av de tre rommene i barnehagen, formet som fire ulike geometriske figurer.

 1. Lag skissen over plantegningen og sett på mål oppgitt i meter.
 2. Finn et navn på barnehagen din/deres.

Del 2 av oppgaven innebærer å regne areal av rommene og totalareal og omkrets av bygningen.

 1. Regn ut arealet for hver del av bygget.
 2. Regn ut totalarealet for hele bygget.
 3. Regn ut byggets omkrets.

Del 3 av oppgaven går ut på å lage en tredimensjonal tegning av barnehagen med utgangspunkt i plantegningen og finne volum og overflate av denne.

 1. Lag en enkel skisse av bygget i 3D ( tenk deg at du står litt unna og ser ned på bygningen). Bruk kjente volumfigurer, tenk på takkonstruksjonen. Sett på mål i meter.
 2. Regn ut byggets volum.
 3. Regn ut overflaten til bygget.

Oppgaven vil bli rettet og karaktervurdert i henhold til læreplanmålene for geometri.