Plantegning av restaurant

Beskrivelse: 

Du/dere skal ut fra eget hode lage en forenklet skisse av en plantegning for en restaurant. Bygget skal inneholde følgende:

 • Restaurant med anretning
 • Uteservering
 • Bar
 • Kjøkken
 • Kjøl/Frys/Tørrvarelager
 • Toaletter

Plantegningen skal bestå av minst 4 ulike geometriske figurer, og du/dere skal selv bestemme mål oppgitt i meter.

Del 1 av oppgaven går ut på å lage en plantegning av de rommene i restauranten, formet som ulike geometriske figurer.

 1. Lag en skisse over plantegningen og sett på mål oppgitt i meter.
 2. Finn på et navn til restauranten din/deres.

Del 2 av oppgaven innebærer å regne areal av rommene og totalareal og omkrets av bygningen.

 1. Regn ut areal for hver del av bygningen.
 2. Regn ut totalarealet.
 3. Regn ut byggets omkrets.

Del 3 av oppgaven går ut på å lage en tredimensjonal tegning av restauranten med utgangspunkt i plantegningen og finne volum og overflate av denne.

 1. Lag en enkel skisse av bygget i 3D (tenk deg at du står litt unna og ser ned på bygningen). Bruk kjente volumfigurer, tenk på takkonstruksjonen. Sett på mål i meter.
 2. Regn ut byggets volum.
 3. Regn ut overflaten for bygget.

Oppgaven vil bli rettet og karaktervurdert i henhold til læreplanmålene for geometri.