Troll A Gas Platform: Richard Hammond's Engineering Connections and Katie Malua's consert

Beskrivelse: 

Pedagogisk god framstilling av prinsippene som ble bruk da man bygget Troll A plattformen. Eleven lærer at enkle prinsipper innen vitenskapen, oppdaget for lenge siden, ble brukt i stor skala under byggingen av Troll A plattformen. Hammon's illustrasjoner gir en "populistisk" yrkesretting av engelsk og god hjelp i undervisning av blant annet TIP materiallære og Byggfag (forskaling/mur). Språket er grunnleggende og tydelig nok uten teksting til at elevene får et grunnlag for en klassesamtale. Episodene er korte og det går lar seg bruke som variasjonsinnslag i undervisningen. Det vil være bra å samkjøre opplegget med programfaglærer.

Før-aktivitet: Hva vet vi om Troll A? Her kan teksten fra Wikipedia brukes evt. artikler fra nyheter, Guinness rekordbok fra 1996 etc. Bruk BISON eller VØL skjema som stilas for de som ikke klarer å komme i gang

Under-aktivitet: (Ø'en i Vølskjema): Hver elev får en oppgave som de skal engasjeres i. Noter ord du ikke forstår. Noter illustrasjoner du liker og forstår. Noter noe du ikke visste fra før. Noe som var uklart.

Etter aktivitet:

Etter at elevene har sett filmen, del inn i grupper der hver av gruppen lager tre hovedpunkter fra hver film. La hver gruppe presentere sine punkter på engelsk. Det er viktig å få med riktig faguttrykk knyttet til programfaget.

Filmene gir grunnlag for gode klassesamtaler både på norsk og engelsk om olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen. Filmene gir en god indikasjon på nivået av engelsk forståelse hos elevene. Vurderinger er mulig å få til i flere fag, men kanskje den egner seg best som grunnlag for å engasjere elevene til gruppearbeid og klassesamtale. Filmen om Katie Melua er ikke med i undervisningsopplegget, men en spesiell hendelse knyttet til plattformen.