AUTO BODY PAINT SHOP

Beskrivelse: 

Grunnleggende ferdigheter som brukes er lesing, lytting, skriving og muntlig bruk av språket.

En faktatekst om lakkering og grunnleggende vokabular om emnet. En video som tar for seg steg for steg om billakkering. Oppgaver muntlige etter filmen. Skriveoppgaver om emnet "five paragraph essay". Fokus på faglig innhold om billakkering og PPE

Lesestykke om lakkering, video med oppgaver om lakkering. Skriveoppgave om emnet

Vurdering både i skriflig og muntlig engelsk