Tverrfaglig læringsoppdrag PTF for kjøretøy og billakkering

Beskrivelse: 

Et tverrfaglig undervisningsopplegg med muntlige, skriftlige og tverrfaglige vurderinger i programfag, norsk, engelsk og samfunnsfag for kjøretøy og billakkering. Dette opplegget egner seg etter utplassering.

I PTF har elevene vært i ulike bedrifter og jobbet med ulike læreplanmål. Nå skal de lage en fremføring, bruke PowerPoint eller annet presentasjonsverktøy til fremføringen. Elevene får en dag til å jobbe med oppgaven. Framføringen blir vurdert av en programfaglærer og en allmennfaglærer.

Oppgave 2 er å framføre et jobbintervju, en muntlig rapport inkl. kundeservice på verkstedet eller å holde en tale.

Norsklærer vurderer hele fremføringen din, at du benytter bilder, grafer osv, men ikke faginnhold. Faginnholdet vurderes av faglærerne. Når du snakker om HMS så vurderes du i engelsk, så på denne delen må fremføring og tekst være på engelsk. Husk også at et par bilder i presentasjonen skal være relatert til samfunnsfag, arbeidsmiljø.Hva blir vurdert i muntlig framlegg? Lærer vurderer både innhold, språk og struktur; om eleven holder seg til oppgaven når det gjelder innhold, ordvalget og struktur. Har eleven planlagt det han skal si, eller om det høres ut som om det hele blir tatt på sparket.