Vocational English Vg1 YF Design og håndverk

Beskrivelse: 

Opplegg for å sette seg inn i nytt ordforråd ved oppstart av yrkesfaglig engelsk.

Før-, under- og etterstrategier for leksjon fra Tracks 1.

Egenvurdering, se vedlagte fil.